برج خنک کننده مکعبی

 

تقریبا 95 درصد از برج های خنک کننده که به صورت چهار گوش مربع و یا مستطیل شکل طراحی شده اند از سیستم نازل برای پاشش آب استفاده می کنند و تقریباً تمامی تلاش برای اسپری کردن آب بر روی سطح پکینگ ها با استفاده از الگوی پاشش آب به صورت دایره ای است . که از آغاز طراحی آن خود دارایی نقص های می باشد که در شکل زیر قابل مشاهده است. این نوع طراحی باعث می شود که برج خنک کننده نتواند کارایی مناسبی داشته باشد و در ماه های گرم سال قابلیت خنک کنندگی آن کاسته می شود .

یکی از قطعاتی که تاثیر مستقیم بر راندمان برج خنک کننده دارد سیستم توزیع آب می باشد .نوع سیستم توزیع آب چند طرح داردکه متداول ترین آن با فشارکم ازنازل های فلزی با منفذ به قطر 3 میلی متر می باشد،چون مخروط اسپری به این شکل رواج پیدا کرده، فواره نسبتاً کوچک است و برای توزیع یکنواخت آب روی بخش پرکننده پکینگ ها به تعداد زیاد آن نیاز خواهد بود.

 

نحوه کار برج خنک کننده مکعبی

آبگرمی که در پروسه فعالیت تجهیزات صنعتی ایجاد می‌شود، بایستی در یک چرخه خنک کاری قرارگیرد. بدین منظور آبگرم از طریق لوله و انشعاباتی که به فلنچ های دستگاه متصل‌اند، وارد تجهیز می‌گردد. در ادامه توسط نازل، ضمن شکست جریان آب و ایجاد تلاطم در مدار، قطرات آب، بر روی پکینگ پاشیده می‌شود. پکینگ نیز ضمن بالا بردن زمان و سطح تماس برخورد سیال، با جریان هوا بصورت مستقیم موجب کاهش دما می‌شود. بخش اندکی از جریان آب در طی فرآیند تبخیر، بصورت بخار اشباع از مدار خارج خواهد شد. بدین منظور مدار آب جبرانی جهت تامین آن، بصورت متداول سطح آب را کنترل می‌کند.

جریان هوا بوسیله چرخش فن به وجود می‌آید. اکثر برجهای مکعبی بصورت مدار باز با جریان هوادهی مخالف یا به عبارتی در خلاف جهت پاشش آب تولید می‌شوند. در نهایت آب خنک شده در قسمت تشتک دستگاه جمع آوری شده و جهت خنک کاری تجهیزات صنعتی، به سوی آنها پمپ می‌گردد.